กรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความเข้มข้นมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน ต่อเนื่องทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ ประชาชนพบรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ แจ้งสายด่วน 1584   

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยประชาชนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมการขนส่งทางบกจึงได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้ จัดส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่สุ่มตรวจค่าควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ จากเดิมดำเนินการเฉพาะในวันทำการ โดยจะออกตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและสายรองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณท่าเรือคลองเตย สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ร่มเกล้า ลาดกระบัง ถนนติวานนท์ ถนนลำลูกกา ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 บริเวณด่านลาดกระบัง ถนนบรมราชชนนี ถนนสุวินทวงศ์ ถนนพหลโยธิน ถนนบางนา-ตราด และพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีค่ามลภาวะ PM 2.5 สูง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร ขสมก. ณ ท่ารถ ขสมก. 21 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตรวจวัดควันดำรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร เอกมัย สายใต้) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทัวร์ท่องเที่ยว) ณ ศูนย์การค้า SHOW DC ในวันที่ 15 มกราคม 2563

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด 15 จังหวัดที่รับผิดชอบพื้นที่ถนนสายหลักสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ส่งผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง สระบุรี และ สุพรรณบุรี ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ส่งผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำรถบนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดและจริงจัง กรณีตรวจพบค่าควันดำเกินกำหนด (เกินกว่า 45 เปอร์เซ็นต์) จะลงโทษเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และออกคำสั่งห้ามใช้รถ (พ่นห้ามใช้) โดยเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง เมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อความห้ามใช้ออกและนำรถไปใช้งานได้ กรณีตรวจพบค่าควันดำไม่เกินกำหนด (ระหว่าง 30 - 45 เปอร์เซ็นต์) จะออกหนังสือแนะนำให้เจ้าของรถหมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยผลการตรวจวัดควันดำรถทั่วประเทศ (สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มียอดตรวจสะสมทั้งสิ้น 37,873 คัน พบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน 743 คัน ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับทุกราย

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการป้องกัน กรมการขนส่งทางบกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถ โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร จะดำเนินการตามระเบียบการตรวจสภาพรถอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้รถบรรทุกและรถโดยสารต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี โดยรถบรรทุกตรวจสภาพปีละ 1 ครั้ง สำหรับรถโดยสารนั้นต้องตรวจสภาพตามเงื่อนไขผู้ประกอบการด้วย ดังนั้น รถโดยสารต้องตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง และสำหรับรถที่เข้ารับการตรวจสภาพมีค่าควันดำไม่เกินกำหนด ตั้งแต่ 35 - 45 เปอร์เซ็นต์ ช่างตรวจสภาพจะให้คำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำ เช่น ทำความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และ การตรวจสภาพรถด้วยตัวเองโดยการเร่งเครื่องเพื่อตรวจสอบค่าควันดำ พร้อมกำชับเจ้าของรถให้หมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน

 

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, แอปพลิเคชัน DLT GPS, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com

----------------------------------   

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805

 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความเข้มตรวจควันดำตามนโยบายนายก.docx 12 ม.ค. 2563 189 KB 146

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl