กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใย!!! ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ แก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ฟรี!!! เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค แนะ !!! ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ส่งผู้โดยสาร 
.
.
วันนี้ (25 ก.พ.63) ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้โดยสาร โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล แก่ผู้ขับรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต่อยอดเพิ่มกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมการให้บริการ จากเดิมที่เป็นการตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เท่านั้น โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประสานบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับรถก่อนการขับขี่ (Fitness to Drive) ด้วยการคัดกรองโรค ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและผู้โดยสารรถสาธารณะ 
.
ทั้งนี้สำหรับผลการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไปแล้ว จำนวน 565 คน ซึ่งผลการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์ที่ได้รับจะสามารถนำไปประกอบการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะได้อีกด้วย 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่อาจขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยความจำเป็นในการประกอบอาชีพ แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษบนท้องถนน โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ จึงเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคด้วยการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค และลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจควบคู่กันด้วย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ตรวจสุขภาพผู้ขับรถ โดยส.docx 25 ก.พ. 2563 183 KB 73

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl