กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 มีนาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก หารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย, ผู้ประกอบการขนส่ง, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รถโดยสารไม่ประจำทางที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนหยุดเดินทางทั้งหมด โดยมีรถจอดพักโดยไม่ได้ออกวิ่งประมาณ 7,000 คัน สำหรับรถโดยสารประจำทาง และรถรับจ้างอื่นๆ มีผู้โดยสารลดลงประมาณ 20% ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระในการผ่อนชำระเช่าซื้อรถกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีผลการหารือ ดังนี้

 

1. เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ได้ระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด

 

2. เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) ทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยจะนำผลการหารือในวันนี้ เพื่อนำเข้าที่ประชุมของสมาคมฯ ขอความร่วมมือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์เพื่อกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในที่ประชุมสมาคมฯ ตามข้อเสนอของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการภายในสัปดาห์หน้า โดยจะแจ้งให้ทราบผลการประชุมภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะสามารถกำหนดมาตรการพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน เช่นเดียวกับมาตรการของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละรายด้วย โดยมาตรการดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกขอให้พิจารณาให้ครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุกทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ ด้วย

 

3. คปภ. รับไปพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯให้สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันได้รวมถึงการปรับลดเบี้ยประกันหรือขยายอายุประกันภัย โดยจะนำเสนอคณะกรรมการ คปภ. และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในสิ้นเดือนมีนาคม

 

4. สมาคมประกันวินาศภัยไทยรับที่จะไปแจ้งสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย ซึ่งการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันภัยสามารถคืนเบี้ยประกันภัยหรือขยายเวลาคุ้มครองให้ยาวขึ้นเท่ากับระยะเวลาที่หยุดวิ่ง สำหรับหลักฐานประกอบการขอแจ้งหยุดใช้รถ นั้น สมาคมฯ จะไปพิจารณาแนวทางปฏิบัติภายในสัปดาห์หน้าและประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด จะรับไปพิจารณาเรื่องการขอลดค่าธรรมเนียมเที่ยววิ่งโดยจ่าย ตามจำนวนเที่ยววิ่งที่วิ่งจริงในแต่ละเส้นทาง โดยจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดติดตามเพื่อให้มาตรการและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการมีความชัดเจนและเป็นแนวทางที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ยังต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารทุกประเภท ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในตัวรถและภายในสถานีขนส่ง ติดต่อจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ กำชับเจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกวัน  

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
630307--ข่าวที่ 77 กรมการขนส่งทางบก เร่งสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง.docx 10 มี.ค. 2563 183 KB 169

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl