กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กรมการขนส่งทางบก โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, พะเยา, กระบี่, อุทัยธานี, สมุทรปราการ, ระนอง, ตราด, พัทลุง, ชัยนาท,  สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3   ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ ที่สำนักงานขนส่ง และประชาชนผู้โดยสารพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ เชื้อไวรัส COVID-19 และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการประชาชน

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมู และประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ได้ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี ทั้ง 2 แห่งโดยให้พนักงานขับรถใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ และทำความสะอาดรถด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน   ในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่เปิดประตู เบาะที่นั่ง เป็นต้น  และได้ตรวจสอบการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี ทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนได้ร่วมกันให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ และผู้โดยสาร ณ สถานีรถไฟจังหวัดราชบุรี ซึ่งนายสถานีรถไฟได้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันตัวเองโดยใส่หน้ากากอนามัย และเน้นทำความสะอาดพื้น เคาน์เตอร์ ราวจับ เก้าอี้พักคอย และมีเจลล้างมือให้แก่ผู้โดยสารซึ่งจากการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินมาตรการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าวให้แก่พนักงานขับรถ พร้อมกับตรวจวัดค่าอุณหภูมิร่างกายของประชาชนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และพนักงานขับรถโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดเล็กในการวัดอุณหภูมิร่างกาย  หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้โดยสารเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

 

1)สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

 

2)ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

 

3)ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

 

4)ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

5)ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

----------------------------------   

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl