กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 มีนาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก เข้มข้น!!! มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ รอบละไม่เกิน 50 คน จัดที่นั่งอบรมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดห้องอบรม รถที่ใช้ในทดสอบการขับรถ เครื่องทดสอบ E-exam และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทุกครั้งหลังการใช้งาน
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกระบวนงานอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือเปลี่ยนชนิดหรือต่ออายุ ต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี 1-5 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี ทำให้เกิดการอยู่รวมกลุ่มกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง กรมการขนส่งทางบก มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการจำนวนประชาชนผู้มารับบริการทั้งผู้รอคิวเข้ารับบริการและผู้เข้าอบรมและทดสอบไม่ให้แออัดจนเกินไป ดังนี้ ห้องอบรมภาคทฤษฎี จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุดไม่เกิน 50 คนในแต่ละรอบ และจัดที่นั่งอบรมเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตร หลังเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละรอบจะมีการทำความสะอาดห้อง โต๊ะที่นั่งทุกครั้ง ก่อนเริ่มการอบรมรอบถัดไป ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบที่ต้องมีการสัมผัสเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น รถที่ใช้ในทดสอบการขับรถ เครื่องทดสอบ E-exam และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเฉพาะการทดสอบสายตา เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบแต่ละคน เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนเริ่มการทดสอบคนต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการรองรับจำนวนผู้มาขอรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ และอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการ โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะมีการตั้งจุดคัดกรองภายนอกอาคารเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคาร ประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส เช่น มือจับปิด-เปิดประตู พร้อมจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค และให้โรงเรียนสอนขับรถให้ถือปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยเช่นกัน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการป้องกันCOVID-19 งานใบขับขี่.docx 18 มี.ค. 2563 300 KB 397

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl