กรมขนส่งทางบก

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) 2 ตุลาคม 2563 6 MB 1304
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 26 กันยายน 2562 22 MB 2245
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2564 (ประเมินผลครึ่งแผน พ.ศ. 2559 -2561) 21 มีนาคม 2562 6 MB 1997
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2564(ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2560) 25 สิงหาคม 2560 12 MB 8288
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559 - 2563 31 พฤษภาคม 2559 4 MB 12851
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2554 - 2558 31 พฤษภาคม 2559 150 KB 1091
สรุปสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2555 – 2558 31 พฤษภาคม 2559 5 MB 1521

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl